Data fra
Mat og industri

Norsk matindustri
Norsk matindustri
STATUS OG UTVIKLING
STATUS OG UTVIKLING
Struktur
Struktur
Sysselsetting
Sysselsetting
Bedrifter
Bedrifter
Industristruktur
Industristruktur
Regional betydning
Regional betydning
Kompetanse og utdanningsnivå
Kompetanse og utdanningsnivå
Produksjon og verdiskaping
Produksjon og verdiskaping
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskapning
Verdiskapning
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Investeringer
Investeringer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med betydning for enkeltbransjene
Handel med betydning for enkeltbransjene
Status og utvikling i EUs matindustri
Status og utvikling i EUs matindustri
Trender og utvikling
Trender og utvikling

Struktur

Hver femte ansatte i industrien, er sysselsatt i matindustrien. De siste årene har sysselsettingen i matindustrien vært stabil. Kjøtt og fiskeindustrien sysselsetter 45 prosent av de som jobber i matindustrien. Matindustrien består av om lag 2.000 bedrifter, mens industrien totalt består av ca 14.000 bedrifter. Nesten 50 prosent av de som er sysselsatte i matindustrien jobber i bedrifter med mer enn 100 ansatte. Meieribransjen er den bransjen som har flest ansatte per bedrift. Omlag 30 prosent av de som er sysselsatt i matindustrien, er lokalisert på østlandet. Kompetansenivåe i matindustrien varerer noe mellom ulike bransjer. Omlag 19 prosent har utdannelse på høyskolenivå, mens nesten 30 prosent har kun grunnskole. Andelen utenlandske sysselsatte i matindustrien er over 20 prosent.

Undertemaer

Sysselsetting

Bedrifter

Industristruktur

Regional betydning

Kompetanse og utdanningsnivå

2015 © Norsk Institutt for bioøkonomi