Data fra
Mat og industri

Norsk matindustri
Norsk matindustri
STATUS OG UTVIKLING
STATUS OG UTVIKLING
Struktur
Struktur
Sysselsetting
Sysselsetting
Bedrifter
Bedrifter
Industristruktur
Industristruktur
Regional betydning
Regional betydning
Kompetanse og utdanningsnivå
Kompetanse og utdanningsnivå
Produksjon og verdiskaping
Produksjon og verdiskaping
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskapning
Verdiskapning
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Investeringer
Investeringer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handelen med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat og sjømatvarer)
Handelen med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat og sjømatvarer)
Handel med betydning for enkeltbransjene
Handel med betydning for enkeltbransjene
Status og utvikling i EUs matindustri
Status og utvikling i EUs matindustri
Trender og utvikling
Trender og utvikling

Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)

Handelen med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat og sjømatvarer)Vis data

Algoritmisk analyse av datasett

TypeTendensMaks oppgangMaks nedgang
Prosentfra årTil årProsentFra årTil år
Import (ekskl. Sjømat og Sjømatvarer) Svingninger (19) 18 2007 2008
Eksport (ekskl. Sjømat og Sjømatvarer) Svingninger (11) 15 2007 2008 2 2004 2005

Tendensen baserer seg på antall år med opp/nedgang. Basert på tilgjengelige/valgte år betyr 21 oppgang alle år og -21 nedgang alle år, mens tall nærmere 0 viser svingninger.
Lave maksverdier vil eventuelt si at svingningene eller opp/nedganger er moderate


2015 © Norsk Institutt for bioøkonomi