Data fra
Mat og industri

Norsk matindustri
Norsk matindustri
STATUS OG UTVIKLING
STATUS OG UTVIKLING
Struktur
Struktur
Sysselsetting
Sysselsetting
Bedrifter
Bedrifter
Industristruktur
Industristruktur
Regional betydning
Regional betydning
Kompetanse og utdanningsnivå
Kompetanse og utdanningsnivå
Produksjon og verdiskaping
Produksjon og verdiskaping
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskapning
Verdiskapning
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Investeringer
Investeringer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med betydning for enkeltbransjene
Handel med betydning for enkeltbransjene
Status og utvikling i EUs matindustri
Status og utvikling i EUs matindustri
Trender og utvikling
Trender og utvikling

Handel med mat- og drikkevarer

Import og eksport av matvarer er økende. Eksporten av fisk er betydelig, men omlag halvparten av eksportverdien fra Norge er ubearbeidet fisk. Den "industrielle" eksportverdien er 36,6 mrd. Kroner, mens den "industrielle" importverdien er 39,7 mrd. Kr. i 2014.

Undertemaer

Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)

Handel med betydning for enkeltbransjene

2015 © Norsk Institutt for bioøkonomi