Data fra
Mat og industri

Norsk matindustri
Norsk matindustri
STATUS OG UTVIKLING
STATUS OG UTVIKLING
Struktur
Struktur
Sysselsetting
Sysselsetting
Bedrifter
Bedrifter
Industristruktur
Industristruktur
Regional betydning
Regional betydning
Kompetanse og utdanningsnivå
Kompetanse og utdanningsnivå
Produksjon og verdiskaping
Produksjon og verdiskaping
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskapning
Verdiskapning
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnsomhetsindikatorer
Nøkkeltall industri
Nøkkeltall industri
Nøkkeltall matindustri
Nøkkeltall matindustri
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Investeringer
Investeringer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med betydning for enkeltbransjene
Handel med betydning for enkeltbransjene
Status og utvikling i EUs matindustri
Status og utvikling i EUs matindustri
Trender og utvikling
Trender og utvikling

Lønnsomhetsindikatorer

Nøkkeltall industriVis data

Algoritmisk analyse av datasett

TypeTendensMaks oppgangMaks nedgang
Prosentfra årTil årProsentFra årTil år
Driftsmargin (prosent) Svingninger (-2) 47 2009 2010 7 2012 2013
Resultatgrad (prosent) Svingninger (0) 300 2008 2009 2 2014 2015
Totalrentabilitet (prosent) Svingninger (1) 69 2008 2009 4 2012 2013
Egenkapitalrentabilitet (prosent) Svingninger (0) 1520 2008 2009 4 2012 2013
Egenkapitalandel (prosent) Svingninger (2) 12 2008 2009 1 2011 2012
Likviditetsgrad Svingninger (-2) 3 2009 2010 1 2012 2013

Tendensen baserer seg på antall år med opp/nedgang. Basert på tilgjengelige/valgte år betyr 8 oppgang alle år og -8 nedgang alle år, mens tall nærmere 0 viser svingninger.
Lave maksverdier vil eventuelt si at svingningene eller opp/nedganger er moderate


Nøkkeltall matindustriVis data

Algoritmisk analyse av datasett

TypeTendensMaks oppgangMaks nedgang
Prosentfra årTil årProsentFra årTil år
Driftsmargin (prosent) Svingninger (0) 30 2013 2014 2 2010 2011
Resultatgrad (prosent) Svingninger (2) 246 2008 2009 31 2014 2015
Totalrentabilitet (prosent) Svingninger (2) 458 2008 2009 18 2014 2015
Egenkapitalrentabilitet (prosent) Svingninger (2) 250 2011 2012 30 2014 2015
Egenkapitalandel (prosent) Svingninger (4) 9 2013 2014 7 2010 2011
Likviditetsgrad Svingninger (-4) 13 2008 2009 2 2010 2011

Tendensen baserer seg på antall år med opp/nedgang. Basert på tilgjengelige/valgte år betyr 8 oppgang alle år og -8 nedgang alle år, mens tall nærmere 0 viser svingninger.
Lave maksverdier vil eventuelt si at svingningene eller opp/nedganger er moderate


2015 © Norsk Institutt for bioøkonomi