Data fra
Mat og industri

Norsk matindustri
Norsk matindustri
STATUS OG UTVIKLING
STATUS OG UTVIKLING
Struktur
Struktur
Sysselsetting
Sysselsetting
Bedrifter
Bedrifter
Industristruktur
Industristruktur
Regional betydning
Regional betydning
Kompetanse og utdanningsnivå
Kompetanse og utdanningsnivå
Produksjon og verdiskaping
Produksjon og verdiskaping
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskapning
Verdiskapning
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Investeringer
Investeringer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med betydning for enkeltbransjene
Handel med betydning for enkeltbransjene
Status og utvikling i EUs matindustri
Status og utvikling i EUs matindustri
Trender og utvikling
Trender og utvikling

Lønnsomhet og investeringer

Konkurranseevnen avhenger av næringens lønnsomhet og dens mulighet til å belønne innsatsfaktorene. Siden 2003 har matindustrien hatt en lavere driftsmargin enn gjennomsnittet i industrien. De siste par årene har matindustrien hatt høyere totalrentabilitet enn industrien sett under ett. Lønnskostnadenes andel av bearbeidingsverdien er økende, men noe lavere i matindustrien enn i øvrig industri. FOM 2009 har bruttoinvesteringene i matindustrien ligget høyere enn øvrig industri.

Undertemaer

Lønnsomhetsindikatorer

Lønnskostnader

Investeringer

2015 © Norsk Institutt for bioøkonomi