Data fra
Mat og industri

Norsk matindustri
Norsk matindustri
STATUS OG UTVIKLING
STATUS OG UTVIKLING
Struktur
Struktur
Sysselsetting
Sysselsetting
Bedrifter
Bedrifter
Industristruktur
Industristruktur
Regional betydning
Regional betydning
Kompetanse og utdanningsnivå
Kompetanse og utdanningsnivå
Produksjon og verdiskaping
Produksjon og verdiskaping
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskapning
Verdiskapning
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Investeringer
Investeringer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med betydning for enkeltbransjene
Handel med betydning for enkeltbransjene
Status og utvikling i EUs matindustri
Status og utvikling i EUs matindustri
Trender og utvikling
Trender og utvikling

Produksjon og verdiskaping

Matindustrien hadde en produksjonsverdi på 185,3 mrd. Kroner. De siste 10-15 årene har matindustrien hatt en svakere vekst i produksjonsverdien enn øvrig industri. Fisk- og kjøttbransjen står for nesten halvparten av produsksjonsverdien i matindustrien. Matindustrien har hatt en svakere økning i arbeidsproduktiviteten enn øvrig industri de siste 20 årene.

Undertemaer

Produksjonsverdi

Verdiskapning

2015 © Norsk Institutt for bioøkonomi