Data fra
Mat og industri

Norsk matindustri
Norsk matindustri
STATUS OG UTVIKLING
STATUS OG UTVIKLING
Struktur
Struktur
Sysselsetting
Sysselsetting
Bedrifter
Bedrifter
Industristruktur
Industristruktur
Bedrifter etter sysselsettingsgruppe
Bedrifter etter sysselsettingsgruppe
Sysselsatte etter sysselsettingsgrupper
Sysselsatte etter sysselsettingsgrupper
Regional betydning
Regional betydning
Kompetanse og utdanningsnivå
Kompetanse og utdanningsnivå
Produksjon og verdiskaping
Produksjon og verdiskaping
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskapning
Verdiskapning
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Investeringer
Investeringer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med betydning for enkeltbransjene
Handel med betydning for enkeltbransjene
Status og utvikling i EUs matindustri
Status og utvikling i EUs matindustri
Trender og utvikling
Trender og utvikling

Industristruktur

Bedrifter etter sysselsettingsgruppeVis data

Algoritmisk analyse av datasett

TypeTendensMaks oppgangMaks nedgang
Prosentfra årTil årProsentFra årTil år
1-4 sysselsatte Svingninger (1) 8 2006 2007 0 2014 2015
5-19 sysselsatte Svingninger (-3) 12 2014 2015 1 2009 2010
20-49 sysselsatte Svingninger (1) 12 2014 2015 1 2015 2016
50-99 sysselsatte Svingninger (-1) 10 2009 2010 1 2012 2013
100+ sysselsatte Svingninger (0) 7 2007 2008 1 2012 2013

Tendensen baserer seg på antall år med opp/nedgang. Basert på tilgjengelige/valgte år betyr 13 oppgang alle år og -13 nedgang alle år, mens tall nærmere 0 viser svingninger.
Lave maksverdier vil eventuelt si at svingningene eller opp/nedganger er moderate


Sysselsatte etter sysselsettingsgrupperVis data

Algoritmisk analyse av datasett

TypeTendensMaks oppgangMaks nedgang
Prosentfra årTil årProsentFra årTil år
1-4 sysselsatte Svingninger (3) 8 2006 2007 1 2004 2005
5-19 sysselsatte Svingninger (-3) 12 2014 2015 1 2011 2012
20-49 sysselsatte Svingninger (1) 12 2014 2015 1 2011 2012
50-99 sysselsatte Svingninger (1) 11 2009 2010 0 2012 2013
100+ sysselsatte Svingninger (-1) 6 2011 2012 1 2005 2006

Tendensen baserer seg på antall år med opp/nedgang. Basert på tilgjengelige/valgte år betyr 13 oppgang alle år og -13 nedgang alle år, mens tall nærmere 0 viser svingninger.
Lave maksverdier vil eventuelt si at svingningene eller opp/nedganger er moderate


2015 © Norsk Institutt for bioøkonomi