Data fra
Mat og industri

Norsk matindustri
Norsk matindustri
STATUS OG UTVIKLING
STATUS OG UTVIKLING
Struktur
Struktur
Sysselsetting
Sysselsetting
Bedrifter
Bedrifter
Industristruktur
Industristruktur
Regional betydning
Regional betydning
Kompetanse og utdanningsnivå
Kompetanse og utdanningsnivå
Produksjon og verdiskaping
Produksjon og verdiskaping
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskapning
Verdiskapning
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Investeringer
Investeringer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med betydning for enkeltbransjene
Handel med betydning for enkeltbransjene
Status og utvikling i EUs matindustri
Status og utvikling i EUs matindustri
Trender og utvikling
Trender og utvikling

Norsk matindustri

Undertemaer

OM NORSK MATINDUSTRI

Norsk matindustri er Norges nest største fastlandsindustri etter verkstedindustrien. Matindustrien er sammensatt og består av svært ulike aktører fra store børsnoterte foretak og samvirkebedrifter med mange tusen ansatte, til enkeltpersonforetak med hjemmeproduksjon. Bedriftene er spredt rundt om i hele landet og produserer matvarer som i all hovedsak er basert på norske råvarer. Gå til temasiden

STATUS OG UTVIKLING

Norsk matindustri er den nest største industrigrenen på fastlandet, og har dermed en sentral rolle i norsk økonomi. Matindustriens bidrag til sysselsetting i distriktene er betydelig. Industrien har variert kompetase. Matindustrien står for en stor andel av matinustriens verdiskaping. For å kartlegge matinustriens utvikling følger vi en rekke produktivites- og lønnsomhetsidikatorer, der vi sammenligner disse med industrien totalt og øvrig industri, samt at vi ser hvordan de ulike næringene innen matindustrien utvikler seg i forhold til hverandre. Gå til temasiden