Data fra
Mat og industri

Norsk matindustri
Norsk matindustri
STATUS OG UTVIKLING
STATUS OG UTVIKLING
Struktur
Struktur
Sysselsetting
Sysselsetting
Bedrifter
Bedrifter
Industristruktur
Industristruktur
Regional betydning
Regional betydning
Kompetanse og utdanningsnivå
Kompetanse og utdanningsnivå
Produksjon og verdiskaping
Produksjon og verdiskaping
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskapning
Verdiskapning
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhet og investeringer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnsomhetsindikatorer
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Investeringer
Investeringer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med mat- og drikkevarer
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med næringsmidler og drikkevarer (ekskl. sjømat)
Handel med betydning for enkeltbransjene
Handel med betydning for enkeltbransjene
Status og utvikling i EUs matindustri
Status og utvikling i EUs matindustri
Trender og utvikling
Trender og utvikling

OM NORSK MATINDUSTRI

Norsk matindustri er en av Norges største fastlandsindustrier. I matindustri bearbeides produkter fra landbruk og fiske til matvarer, fôr og drikkevarer til henholdsvis mennesker og dyr. Bransjer i matindustri har ulikt råvarebehov og -tilgang, og dermed også ulike politiske rammebetingelser. Dette påvirker bransjestruktur. Matindustri består av svært ulike aktører- fra store børsnoterte foretak og samvirkebedrifter med mange tusen ansatte, til enkeltpersonforetak med hjemmeproduksjon. Bedriftene er spredt rundt i hele landet og produserer matvarer som i all hovedsak er basert på norske råvarer. Her deles matindustri inn i bransjer basert på råvarer og produkter, og bransjene er som følger: kjøtt, fisk, frukt- og grønt, olje- og fett, meieri, korn, dyrefôr, drikkevarer og øvrige (f.eks. sjokolade - og sukkervarer).

Matindustrien er en sentral del av verdikjeden for mat i Norge og produserer hovedsakelig varer til hjemmemarkedet. Norske matindustribedrifter er med andre ord de største kundene til norsk jordbruk og er de viktigste leverandørene til det norske dagligvaremarkedet, som er den største omsetningskanalen av mat i Norge. Det norske dagligvaremarkedet kontrolleres av tre store aktører, NorgesGruppen, Coop Norge og REMA 1000. I følge forbrukerundersøkelsen til SSB (2012) bruker norske husholdninger i gjennomsnitt 12 prosent av den totale forbruksutgiften til mat- og drikkevarer.

Mat og industri 2017: Økt verdiskaping i Norges største industri

Av Ivar Pettersen, NIBIO

Norsk matindustri er Norges største industrigren og står for nær hver tredje krone som investeres i norsk industri. Mens sysselsettingen i matindustrien faller i andre nordiske land, øker den i Norge. Den positive utviklingen understøttes av mer enn en milliard kroner i årlig satsing på forskning og utvikling. Matvareimporten nærmer seg imidlertid 100 milliarder kroner årlig. Matindustriens videre utvikling avhenger bl.a. av fortsatt positiv utvikling i samlet norsk råvareproduksjon.

Last ned

Rapport Mat og industri 2018

 

Arkiv:
Mat og industri 2017 plansjer (pdf) | Rapport Powerpoint | Powerpoint online (sharepoint)
Rapport Mat og industri 2016
Seminarpresentasjon(22.oktober 2015)
Mat og industri 2015


2015 © Norsk Institutt for bioøkonomi